Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目歌川豊国)
(1786-1865)
Shijo surimono
Hosoda Eishi
細田栄之
(1756-1829)
Utagawa Kunisada (Toyokuni III)
歌川国貞
(三代目歌川豊国)
(1786-1865)
Utagawa Hiroshige
歌川広重
(1797-1865)
Tsukioka Yoshitoshi
月岡芳年
(1839-1892)