Natori Shunsen 名取春仙 (1886-1960)
SOLDYoshikawa Kanpō 吉川観方 (1894 –
1979)
Utagawa Kuniyoshi 歌川国芳
(1798-1861)
SOLDUtagawa Kuniharu 歌川国春
(1803-1839)
SOLDShunkōsai Hokushū 春好北州 (active
1803-1832)
Katsukawa Shunkō II (Shunsen)
勝川春好 (act. 1805 - c.1821)
SOLD