Utagawa Kuniyoshi 歌川國芳
(1797–1861)
Watanabe Nobukazu 渡辺延一
(1874-1944)
Tsukioka Yoshitoshi 月岡芳年 (1839
– 1892)
Watanabe Nobukazu
渡辺延一(1874-1944)
SOLDKawanabe Kyōsai 河鍋暁斎
(1831-1889)
Kawanabe Kyōsai 河鍋暁斎
(1831-1889)